Opieka przedszkolna

Z racji dość krótkiego parental leave (urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego) wielu rodziców decyduje się na powrót do pracy jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia przez dziecko.

 

Decydując się na ten krok, mamy kilka opcji do wyboru:

Opieka w licensed day care:

a) Licensed home child care

Zwykle nieco mniejsze grupy, dzieci bez podziału na grupy wiekowe, kontrola warunków spełniania licencji co najmniej raz w roku (Ministry of Education), daycare mogą znajdować się w prywatnych domach/apartamentach.

 

b) Licensed child care center

Regulowane i kontrolowane przez rząd (Ministry of Education), kadra po przeszkoleniu wczesnoszkolnym, dzieci są podzielone na grupy według wieku, pomieszczenia znajdują się w budynkach użyteczności publicznej. Najbardziej polecane z racji nadzoru warunków sanitarnych, jak i edukacyjno-rekreacyjnych.

 

Opieka w unlicensed day care

Miejsce takie musi być zgłoszone jako działalność opiekuńcza, ale nie podlega ono odgórnej kontroli, chyba że zostanie zgłoszona taka potrzeba (oddolnie). Pod opieką może być nie więcej niż 5 dzieci.

 

Opieka prywatna 

Poza opieką grupową możemy powierzyć nasze dziecko osobom indywidualnym – opiekunkom. Na rynku znajdziemy oferty profesjonalnych agencji niań, jak i osób całkowicie prywatnych, chcących dorobić do domowego budżetu. Często są to młode dziewczyny, które za pomocą babysitting dorabiają na wakacjach.

Wszystkie powyższe formy opieki nad dzieckiem do lat 4 są płatne. Przeciętny koszt za tydzień day care w ON wynosi od ok. $250 do ok. $350 i więcej (w BC podobnie, za to $110-$150 w MB). Możemy natomiast ubiegać się o dofinansowanie, które zależne jest od naszego dochodu.

 

by Anna Lempicka

Why eKanada?

We are a young Canadian Polish community who emigrated quite recently and knew like no one else how complicated the process is and how much it all depends on the details.

Make an appointment today.

The cost of consultation will be used as a credit towards services if you will decide to hire us.